BIG SALE MỪNG NGÀY TẾT THIẾU NHI 1/6

Tin tức

BIG SALE MỪNG NGÀY TẾT THIẾU NHI 1/6


 Shop  dành ct Big sale cực đỉnh dành riêng cho các :

  * 7% cho bill từ 1 triệu 

    ** 10% cho bill từ 2 triệu  

    ***15% cho bill từ 3 triệu ++

HOTLINE : 090 816 4072 / 093 816 4072

       CT Ưu đãi áp dụng từ 23/05 – 01/06/2018


Tin liên quan